نخود ایرانی دارای چه سایزها و قیمتی است؟

سایز انواع نخود ایرانی

سایز نخود ایرانی به خصوص نخود کرمانشاه، دارای اندازه های مختلفی است که در این فایل به معرفی انواع نخود ایرانی و سایز آن ها می پردازیم.

58886

 

در این فایل نکاتی را در مورد نخود ایرانی که بیشتر آن در کرمانشاه برداشت می شود بیان خواهیم نمود.

نخود کرمانشاه در چه سایزهایی وجود دارد؟

زمانی که کشاورزان این محصول را برداشت می کنند باید یک مرحله فرآوری روی آن صورت بگیرد تا این محصول در بازارهای مختلف به حالت صنعتی در آمده و به فروش برسد.

نخودی که کشاورز تولید می کند یک مرحله پنکه می شود تا نخاله های اولیه آن گرفته شود. بعد از این مرحله نخود بوجاری شده و توسط دستگاه های مخصوصی سایز بندی می شود.

این دستگاه ها با توجه به خروجی هایی که دارند سایزهای مختلفی از نخود را تولید می کنند.

  • نخود زیربوجار
  • نخود فلافلی
  • نخود چهارخان
  • نخود سه خان
  • نخود دو خان

دسته اول نخودهایی که از خروجی این دستگاه ها خارج می شود نخود سایز چهار میلی متر به پایین می باشد که در بازار به آن نخود زیر بوجار گفته می شود. بیشترین میزان آشغال در دسته بندی نخود ها در این دسته قرار می گیرد.

دسته دوم دسته نخود فلافلی می باشد. به طور کلی نخود فلافلی را در بازار به نخود سایز های پنج و شش میلیمتر می شناسند.

اما ممکن است نخود فلافلی دارای سایزهای چهار و پنج میلیمتر، پنج میلیمتر و پنج و شش میلیمتر هم باشد. قیمت انواع نخود فلافلی نیز بسته به سایز آن متفاوت است.

دسته بعدی نخود ایرانی نخود چهارخان می باشد که دارای سایز شش، هفت، هشت و نه میلیمتر می باشد.

دسته چهارم نخود های سه خان هستند که دارای سایز هفت، هشت و نه میلیمتر است.

دسته بعدی نخود دو خان دارای سایز هشت و نه میلیمتر است.

همچنین بخوانید
چرا مشتریان لوبیا سفید به دنبال لوبیا سفید خمین هستند؟

این دسته های نام برده نخود، دسته بندی هایی هستند که در بازار شناخته شده اند. اما ممکن است نخود با سایزهای دیگری نیز در بازار وجود داشته باشد. مانند:

  • نخود تک خان هشت
  • نخود تک خان نه
  • نخود تک خان ده
  • نخود سایز نه و ده
  • نخود سایز شش و هفت

شما به عنوان مشتری بایستی بررسی کنید که نخود چه سایزی، با چه کیفیتی و با چه قیمتی برای مصرف شما مناسب تر است.

انواع نخود های نام برده در بازار وجود دارد و حتی با سفارش نیز نخود موردنظر شما سایزبندی می شود.

قیمت نخود نیز به سایز آن بستگی دارد. هر مقدار نخود سایز ریزتری داشته باشد قیمت پایین تری نیز دارد. مثلا نخود فلافلی قیمت پایین تری نسبت به سایزهای درشت مانند سایز نه و ده دارد.

بنابراین هر مقدار هزینه بیشتری کنید نخود درشت تر و باکیفیت تری را خریداری خواهید نمود. اما نکته مهم این است که ابتدا بررسی کنید چه نیازی دارید و به نسبت همان نیازی که دارید خرید خود را انجام دهید.