لوبیا

از پرمصرف ترین و گسترده ترین اعضای حبوبات، می توان به لوبیا اشاره کرد. لوبیا از آن دسته محصولات است که در کشور تولیدات بسیاری دارد و نمونه های خارجی آن نیز به وفور در کشور یافت می شود.
در ادامه سعی می کنیم به تفکیک همه این موارد را بیان کنیم.

انواع لوبیا چیتی

لوبیا چیتی به عنوان پرمصرف ترین نوع لوبیا دارای نمونه های ایرانی و خارجی می باشد.

در ادامه به انواع لوبیا چیتی اشاره خواهیم داشت.

انواع لوبیا قرمز

انواع لوبیا سفید

سایر انواع لوبیا