دال عدس

از حبوباتی که مصرف بسیار پایینی در کشور دارد می توان دال عدس را نام برد. دال عدس تنها حبوباتی است که تولید داخل نداشته و تنها دارای نمونه خارجی در بازار می باشد

تمامی دال عدس های موجود در بازار تولید کشور کانادا بوده که با برندهای مختلفی به ایران وارد می گردد. نکت قابل ذکر آن است که تمام دال عدس های کانادایی با هر نام و برندی که باشند، دارای کیفیتی مشابه هستند.

از جمله برندهای دال عدس موجود در بازر می توان به نام های زیر اشاره کرد.

دال عدس ۷۷۷

دال عدس ملو

دال عدس ۸۸

 پاسخگوی تلفنی

© تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق است به حبوبات داریا
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید