لیست قیمت روز برنج

تاریخ بروزرسانی: 25 / 10 / 1400

با توجه به شرایط فعلی کشور و محدودیت های پیش آمده، جهت اطلاع دقیق از قیمت و خرید حتما با کارشناسان در ارتباط باشید.

قیمت انواع برنج هندی 1121

 • قیمت برنج هندی آوازه | –

 • قیمت برنج هندی محسن | –

 • قیمت برنج هندی طبیعت | –

 • قیمت برنج هندی خاطره | 28500

 • قیمت برنج هندی خاطره طلایی | –

 • قیمت برنج هندی شهر خاطرات | 24200

 • قیمت برنج هندی استیم | 33000

 • قیمت برنج هندی مژده | 28200

 • قیمت برنج هندی خوشبخت | 28000

 • قیمت برنج هندی خوش ذوق | 24000

قیمت انواع برنج پاکستانی 386

 • قیمت برنج پاکستانی موگه | 18200

 • قیمت برنج پاکستانی ورتاج | 18000

 • قیمت برنج پاکستانی سبوس دانه | –

 • قیمت برنج پاکستانی مودت | –

 • قیمت برنج پاکستانی دایانا | –

 • قیمت برنج پاکستانی کشتی نشان | –

قیمت انواع برنج پاکستانی سوپر کرنل

 • قیمت برنج پاکستانی احمد صادق | 26500

 • قیمت برنج پاکستانی اترک | 27300

 • قیمت برنج پاکستانی نفیس | 27300

 • قیمت برنج پاکستانی هاشمی | 27300

 • قیمت برنج پاکستانی طبیعت | 27000

 • قیمت برنج پاکستانی عابد | –

 • قیمت برنج پاکستانی کفایت | –

قیمت انواع برنج ایرانی

 • قیمت برنج هاشمی | 68000

 • قیمت برنج طارم فریدونکنار | –

 • قیمت برنج حسن سرا | 65000

 • قیمت برنج دم سیاه | 65000

 • قیمت برنج نوک سیاه گرگان | –

 • قیمت برنج معطر میانه (علی کاظمی) | 65000

 • قیمت برنج فجر | 52000

 • قیمت برنج فجر سوزنی | 55000

 • قیمت برنج فجر روغنی | 55000

 • قیمت برنج شیرودی | 43000

 • قیمت برنج صدری | –

 • قیمت برنج ندا | 40000

 • قیمت برنج عنبر بو جنوب | 33000

 • قیمت برنج عنبر بو شمال | 37000

 • قیمت برنج گِرده | 36000

 • قیمت برنج نیم دانه هاشمی |

 • قیمت برنج نیم دانه طارم |

 • قیمت برنج نیم دانه فجر |

 • قیمت برنج نیم دانه شیرودی |

 • قیمت برنج نیم دانه ندا |

 • قیمت برنج لاشه هاشمی |

 • قیمت برنج لاشه طارم |

 • قیمت برنج لاشه فجر |

 • قیمت برنج لاشه شیرودی |

 • قیمت برنج لاشه ندا |

 • قیمت برنج سر لاشه هاشمی |

 • قیمت برنج سر لاشه طارم |

 • قیمت برنج سر لاشه فجر |

 • قیمت برنج سر لاشه شیرودی |

 • قیمت برنج سر لاشه ندا |

برای دریافت قیمت دقیق با مشاوران ما ارتباط بگیرید

خانم اسکندری

خانم شمس