نخود

نخود به عنوان یکی از زیر گروه های حبوبات دارای انواع ایرانی و خارجی است.

با مطالعه مطالب زیر مسلما شناخت شما نسبت به انواع نخود ایرانی و خارجی کامل تر خواهد شد.

1

نخود ایرانی

تولید نخود ایران در اکثر نقاط کشور انجام می شود اما سرآمد تولید نخود در استان های کرمانشاه و لرستان می باشد که بیشترین تولید نخود را به خود اختصاص داده اند.

نخود لشکری

این محصول، تولید کشاورزان بوده و در کیفیت های مختلف وجود دارد. کیفیت این محصول در پایین ترین حد قرار دارد.

نخود چهار خان

نخود 4 خان ترکیبی از نخودهایی با اندازه 6 تا 9 میلی متر است. درصد ترکیب این نخود گوناگون است.

نخود دو خان

نخود دو خان مخلوطی از نخودهای سایز 8 و 9 می باشد. به طور معمول ترکیب این مخلوط به صورت 50 - 50 است.

chickpeas1

نخود فلافلی

نخود فلافلی در اندازه های 4 تا 6 میلی متر و یا مخلوطی از این دانه ها تشکیل می شود.

نخود سه خان

نخود سه خان مخلوطی از نخودهایی با اندازه 7 - 8 و 9 میلی متر می باشد.

نخود تک خان

نخود تک خان که بزرگنرین سایز نخود ایرانی می باشد در اندازه 10 میلی متر در بازار موجود است.

نخود خارجی

سالانه حجم بالایی از نخودهای خارجی روانه بازار ایران می شود. از نظر کیفیت و قیمت تنوع بالایی در نخودهای خارجی وجود دارد که می بایست بر حسب نیاز خود بهترین گزینه را انتخاب کنید.

chickpeas0

نخود روس

نخود هندی

نخود آمریکا

نخود آرژانتین

نخود ترکیه

نخود کانادا

link to catagory