نخود

نخود به عنوان یکی از زیر گروه های حبوبات دارای انواع ایرانی و خارجی است.

با مطالعه مطالب زیر مسلما شناخت شما نسبت به انواع نخود ایرانی و خارجی کامل تر خواهد شد.

نخود ایرانی

تولید نخود ایران در اکثر نقاط کشور انجام می شود اما سرآمد تولید نخود در استان های کرمانشاه و لرستان می باشد که بیشترین تولید نخود را به خود اختصاص داده اند.

نخود خارجی

سالانه حجم بالایی از نخودهای خارجی روانه بازار ایران می شود. از نظر کیفیت و قیمت تنوع بالایی در نخودهای خارجی وجود دارد که می بایست بر حسب نیاز خود بهترین گزینه را انتخاب کنید.