نحوه ثبت سفارش از حبوبات داریا

شما به عنوان خریدار حبوبات وقتی به مرکزی برای خرید مراجعه می کنید، همواره با سوالاتی روبرو می شوید. این سوالات می تواند در مورد خرید، نحوه واریز پول و یا حمل و نقل حبوبات باشد.
ما سعی کرده ایم همه سوالات شما را در مورد چگونگی خرید از حبوبات داریا را به صورت شفاف پاسخگو باشیم.